Na začiatku

bol zabudnutý kamienok v topánke.

 

Slovák vlastní naozaj nezvyčajnú zbierku minerálov
a hornín, ktoré nachádza vo svojich topánkach.


Zbierka pána Antona obsahuje dovedna 167 exemplárov.
Všetky našiel rovnakým spôsobom. Vo svojich topánkach.

Väšinou ide o 0,2 až 0,9 cm veľké exempláre pieskovcov, žuly, kremeňov,
či zlepencov.


Dnes už môže byť .online skutočne čokoľvek.